Loại tiền:

Hành khách đặc biệt

Người lớn

Trẻ em

Em bé